Talo-Wadaag

Selected Proposals

Public Gardens

Provide public gardens for citizens of Garowe

  1 faalo  •  2020-03-11  •  Admin.Abdixamid

Provide public gardens for citizens of Garowe

Ka caawi qorshayaasha

Soo jeedinta muwaadiniintu waa fursad ay deriska iyo ururrada ururadu si toos ah u go'aansadaan si toos ah sida ay rabaan magaaladooda, ka dib markay helaan taageero ku filan oo ay u gudbiyaan codbixinta muwaadiniinta,.