Talo-Wadaag

Ka caawi qorshayaasha

Soo jeedinta muwaadiniintu waa fursad ay deriska iyo ururrada ururadu si toos ah u go'aansadaan si toos ah sida ay rabaan magaaladooda, ka dib markay helaan taageero ku filan oo ay u gudbiyaan codbixinta muwaadiniinta,.